O mnie

Jestem adwokatem wpisanym na listę adwokatów prowadzoną przez Pomorską Izbę Adwokacką w Gdańsku pod nr GDA/ADW/3743. Ukończyłam studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Posiadam wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu klientów indywidulanych oraz w obsłudze prawnej przedsiębiorców. Doświadczenie oraz umiejętności w zakresie udzielania pomocy prawnej uzyskałam dzięki wieloletniej współpracy z kancelariami adwokackimi oraz z podmiotami gospodarczymi i instytucjami publicznymi w ramach świadczenia pracy w ich działach prawnych. Specjalizuję się w prawie nieruchomości, prawie budowlanym oraz prawie umów.

Aktualnie w ramach własnej kancelarii adwokackiej prowadzę stałą obsługę prawną dla deweloperów, zarządców nieruchomości, wspólnot mieszkaniowych, a także pomagam osobom fizycznym w sprawach związanych z nieruchomościami, prawem budowlanym, prawem karnym, cywilnym i rodzinnym. Dodatkowo obecnie dla podmiotów z branży deweloperskiej udzielam bieżącego wsparcia compliance poprzez audyt przedsiębiorstwa pod kątem jego zgodności z prawem, wdrażanie procedur compliance, monitorowanie funkcjonowania wdrożonych procedur oraz konsultowanie i przygotowywanie informacji prawnych dla komórek compliance.